Sách thiết kế rập căn bản – may Thủ Đức

Sách thiết kế rập căn bản – may Thủ Đức  trình bày về vấn đề

1 Giới thiệu sách thiết kế rập căn bản – may Thủ Đức 

2 Nội dung sách thiết kế rập căn bản – may Thủ Đức

Chương 1 : Vị trí và phương pháp đo

  • Những điểm cần đo
  • Vị trí và phương pháp đo

Chương 2 : Quần đùi, quần dài , quần thể thao

  • Đặc điểm
  • Cách tính vải
  • Phương pháp thiết kế

Chương 3: Áo chemíe

3 Sách thiết kế rập căn bản  – may Thủ Đức 

Bình luận của bạn