Lưu trữ thẻ: sách cắt may

Sách hệ thống bài tập thiết kế trang phục 1 – Võ Phước Tấn

Sách hệ thống bài tập thiết kế trang phục 1 Võ Phước Tấn giới thiệu về trình tự chi tiết các bước thực hiện trong thiết kế trang phục thời trang nam nữ...

Sách thiết kế rập căn bản – may Thủ Đức

Sách thiết kế rập căn bản – may Thủ Đức  trình bày về vấn đề 1 Giới thiệu sách thiết kế rập căn bản – may Thủ Đức  2 Nội dung sách thiết...

Sách kỹ thuật may – Khoa công nghệ may

Sách kỹ thuật may- khoa công nghệ may giới thiệu về các đường may tay , và phương pháp may các bộ phận chủ yếu dành cho những người mới bắt đầu làm...

Sách vật liệu may – Trần Thủy Bình

Sách vật liệu may Trần Thủy Bình là một cuốn sách hay giới thiệu về các loại nguyên vật liệu trong ngành may mặc ,tác giả  đi sâu vào các đặc tính của...

Sách thời trang 4 mùa – Quỳnh Hương

Sách thời trang 4 mùa Quỳnh Hương là một cuốn sách giới thiệu về cách cắt may các trang phục thời trang, trong đó có đa dang các loại trang phục từ mùa...

Sách thiết kế trang phục 4 -Võ Phước Tấn

Sách thiết kế trang phục 4 Võ Phước Tấn dành cho những ai muốn đi sâu vào cắt may trang phục và đã thành thạo các bước thiết kế căn bản. Trong cuốn sách...