Sách thiết kế trang phục 5 – Trần Thanh Hương

Sách thiết kế trang phục 5 Trần Thanh Hương trình bày về các nguyên tắc lựa chọn nguyên phụ liệu và phương pháp chuyển đổi mẫu trang phục từ cơ bản , phương pháp xây dựng bộ mẫu công nghiệp cỡ trung bình , xây dựng sơ đồ giác mẫu

1 Giới thiệu sách thiết kế trang phục 5 Trần Thanh Hương

Thiet Ke Trang Phuc 5 Tran Thanh Huong
Sách thiết kế trang phục 5 Trần Thanh Hương

Sách thiết kế trang phục 5 Trần Thanh Hương giới thiệu chung về các phương pháp chuyển đổi mẫu cơ bản, phương pháp xây dựng bộ mẫu công nghiệp , và phương pháp nhảy mẫu giác sơ đồ,… đây đều là những kiến thức có bản trong thiết kế thời trang công nghiệp

Sách thiết kế trang phục 5 Trần Thanh Hương 

2 Nội dung sách thiết kế trang phục 5 Trần Thanh Hương

Chương 1 : Các nguyên tắc chọn lựa nguyên phụ liệu và phương pháp chuyển đổi mẫu trang phục từ mẫu cơ bản

 • Các nguyên tắc lựa chọn nguyên phụ liệu may
 • Các thành tố của bộ mẫu rập cơ bản
 • Phương pháp chuyển đổi mẫu trang phục từ mẫu cơ bản
 • Phương pháp thiết kế mẫu cơ bản
 • Phương pháp chuyển đổi chiết ly
 • Phương pháp chuyển đổi các xếp ly
 • Phương pháp tạo sóng vải

Chương 2 : Phương pháp xây dựng bộ mẫu công nghiệp cỡ trung bình

 • Nghiên cứu mẫu
 • Thiết kế mẫu
 • Một số biện pháp sửa chữa sai hỏng do thiết kế
 • Xây dựng các mẫu phụ trợ
 • Xây dựng bộ mẫu cứng

Chương 3 : Phương pháp nhảy cỡ vóc – Xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật của mã hàng

 • Nhảy mẫu
 • Giới thiệu bộ tiêu chuẩn kỹ thuật của mã hàng
 • Lập tiêu chuẩn kỹ thuật của mã hàng

Chương 4 : Xây dựng sơ đồ giác mẫu

 • Khái niệm
 • Các yêu cầu chung khi giác sơ đồ
 • Công thức tính phần trăm hữu ích
 • Phương pháp tính diện tích bộ mẫu
 • Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất giác sơ đồ
 • Ghép cỡ vóc
 • Các quy định về can chắp
 • Các hình thức giác sơ đồ
 • Các định mức giác sơ đồ thường gặp
 • Công cụ thiết bị giác sơ đồ
 • Kẻ khung sơ đồ
 • Tính chiều dài sơ đồ

3 Sách thiết kế trang phục 5 Trần Thanh Hương dành cho ai ?

Sách thiết kế trang phục 5 Trần Thanh Hương là cuốn sách hay dành cho những ai muốn tìm hiểu về quy trình thiết kế mẫu công nghiệp từ các phương pháp xây dựng mẫu đến giác sơ đồ đều được trình bày rất rõ ràng và chi tiết

 Link download sách thiết kế trang phục 5 Trần Thanh Hương  Tại đây

Xem thêm: 5 cuốn sách miễn phí về thiết kế thời trang

Bình luận của bạn