Lưu trữ thẻ: thiết kế rập

Sách thiết kế rập căn bản – may Thủ Đức

Sách thiết kế rập căn bản – may Thủ Đức  trình bày về vấn đề 1 Giới thiệu sách thiết kế rập căn bản – may Thủ Đức  2 Nội dung sách thiết...

Sách tạo mẫu trang phục nữ – Trần Thị Hường

Sách tạo mẫu trang phục nữ Trần Thị Hường giúp bạn đi sâu và thiết kế trang phục nữ từ các dạng áo biến kiểu kỹ thuật xoay chuyển pen , thiết kế...

Sách thiết kế rập y phục nữ – Trần Thị Hồng Mỹ

Sách thiết kế rập y phục nữ Trần Thị Hồng Mỹ  trình bày các nội dung về xây dựng công thức cắt may , phương pháp tạo mẫu căn bản, và thiết kế...

Sách thiết kế mẫu 2

Sách thiết kế mẫu 2  giúp cho người muốn đi sâu vào ngành nghề cắt may, trước hết phải biết nhìn mẫu và triển khai mẫu, sau đó phải sáng tạo cho phù...

Sách thời trang 4 mùa – Quỳnh Hương

Sách thời trang 4 mùa Quỳnh Hương là một cuốn sách giới thiệu về cách cắt may các trang phục thời trang, trong đó có đa dang các loại trang phục từ mùa...

Sách thiết kế rập y phục trẻ em – Trần Thị Hồng Mỹ

Sách thiết kế rập y phục trẻ em – Trần Thị Hồng Mỹ là một trong những cuốn sách rất hiếm hoi chuyên dạy về thiết kế y phục dành cho trẻ em....