Lưu trữ thẻ: sách thiết kế

Sách hệ thống bài tập thiết kế trang phục 1 – Võ Phước Tấn

Sách hệ thống bài tập thiết kế trang phục 1 Võ Phước Tấn giới thiệu về trình tự chi tiết các bước thực hiện trong thiết kế trang phục thời trang nam nữ...

Sách thiết kế trang phục nam – Trần Thị Thêu

Sách thiết kế trang phục nam Trần Thị Thêu trình bày về phương pháp thiết kế trang phục nam và trang phục bé trai. Cuốn sách tổng hợp cá phương pháp thiết kế...

Sách tạo mẫu trang phục nữ – Trần Thị Hường

Sách tạo mẫu trang phục nữ Trần Thị Hường giúp bạn đi sâu và thiết kế trang phục nữ từ các dạng áo biến kiểu kỹ thuật xoay chuyển pen , thiết kế...

Sách thiết kế mẫu 2

Sách thiết kế mẫu 2  giúp cho người muốn đi sâu vào ngành nghề cắt may, trước hết phải biết nhìn mẫu và triển khai mẫu, sau đó phải sáng tạo cho phù...