Lưu trữ thẻ: rập trẻ em

Sách thiết kế rập y phục trẻ em – Trần Thị Hồng Mỹ

Sách thiết kế rập y phục trẻ em – Trần Thị Hồng Mỹ là một trong những cuốn sách rất hiếm hoi chuyên dạy về thiết kế y phục dành cho trẻ em....