Lưu trữ thẻ: kỹ thuật cắt may

Sách hệ thống bài tập thiết kế trang phục 1 – Võ Phước Tấn

Sách hệ thống bài tập thiết kế trang phục 1 Võ Phước Tấn giới thiệu về trình tự chi tiết các bước thực hiện trong thiết kế trang phục thời trang nam nữ...

Sách kỹ thuật cắt may căn bản và thời trang – Cẩm Vân

Sách kỹ thuật cắt may căn bản và thời trang Cẩm Vân giới thiệu đến các bạn nội dung về kỹ thuật cắt may thời trang từ những trang phục cơ bản, thông...